V době posilování občanské společnosti, ať již šlo na přelom 19. a 20. století o rakousko-uherskou monarchii či v meziválečném čase o Republiku československou, patřilo k dobrému tonu případného hostitele pozvat své osobní i obchodní přátelé a představit jim nové přírůstky výtvarných děl. Ty byly jak svědectvím o jeho stabilizovaném hospodářském postavení, tak prezentovaly dobrý vkus a mrav vyzrálé společnosti – podporovat umění. Výtvarným umělcům se dostávalo ocenění jejich díla, dalších zakázek a rovněž nutné finanční stability. Dvě strany mince se vzájemně a ku prospěchu všech prolínaly.

Výtvarné umění je od nepaměti výrazem a synonymem úspěchu, prosperity, bohatství. Přičteme-li k tomu vkus, pak se výjimečnost postavení výtvarného umění snoubí s posláním – zprostředkovávat společnosti to nejlepší ze sama sebe. Je potěšujícím, že i část současných podnikatelských elit České republiky vyhledává umění jak pro uspokojení oka a ducha (sebe a svých blízkých), tak pro investování do umění. Právě investice do umění jsou dlouhodobě vnímány za jedny z nejbezpečnějších a v konečném měřítku společnost obohacujících.

Dokládají to veřejné a soukromé galerijní sbírky, interiéry nemovitých památek minulosti, jakož i mobiliář současných kongresových sálů, bankovních domů či umění milovných soukromých subjektů. Solidní obchodní jednání jsou povětšinou zahajována buď rozpravou o umění (chceme vědět více o kultuře svého budoucího obchodního partnera) nebo se rovnou odehrávají v prostoru, které uměním vyzařuje.

To vše v dobré společnosti. Investice do umění a obchod uměním náleží mezi přední obchodní komodity. Být připraven - je cestou k investičnímu úspěchu. Patřete mezi připravené. Představujeme vám značku - Josef Pepa Luňáček (1965).

Výstavy  /  vernisáže

 • 22. června 2016 - 25. června 2016 (výstava již proběhla)

  POPUP ART OEUVRISSIMART - Paříž

 • 6. ledna 2016 - 30. ledna 2016 (výstava již proběhla)

  Unie výtvarných umělců Olomoucka 1990-2015 - Olomouc

 • 3. listopadu 2015 - 28. listopadu 2015 (výstava již proběhla)

  Galerie Patro - Part 1 - Olomouc

 • 1. listopadu 2015 - 15. prosince 2015 (výstava již proběhla)

  Galerie Demerci - CafféTrieste - Olomouc

Všechny výstavy »
 • 20. listopadu 2017

  Ve středu 22. listopadu nás v galerii navštíví Lucie Findejsová, aby představila své vlastní výrobky značky Lucija. v 15:00–19:00 pin PAR AMOUR Ztracená 12, 779 00 Olomouc

 • 1. října 2017

  Nově otevřený obchod s obrazy a originálními rukodělnými předměty. Par Amour - Ztracená 12, Olomouc. Jste srdečně zváni.

 • 28. února 2017

  Sledujte nový katalog 2017

Novinky